Nå kan du gå tørrskodd opp til Buren

foto
Gjørmete: Et spleiselag mellom Ishavskysten friluftsråd og Tromsø kommune, og med hjelp fra frivilligheten, har resultert i klopper på vei opp mot Buren. Gjørmete myrområder er blitt dekt med treplanker, slik at turgåere slipper å gå rundt. På denne måten ivaretas naturen i turområder bedre, ifølge Ishavsbyen friluftsråd. Foto: Tine Marie Valbjørn Hagelin