LO etterlyser kompensensjon for grensependlere

foto