Omsetningen raste, men inntektene økte for Aker

foto