Staten erkjenner menneskerettsbrudd overfor kvinne i fengsel

foto