Få DNB-kunder oppgir å ha fått hele rentekuttet

foto