USA til Kina: Verdens sjøveier må holdes åpne

foto