EU-operasjon mot menneskesmuglere kan starte neste uke

foto