Tromsø Internasjonale Filmfestival (TIFF) står også bak nisjefestivalene Verdens Beste og Stumfilmdager. Festivalsjef for TIFF, Martha Otte, mener fremtiden til de to festivalene er usikker, men frykter ikke for TIFF.

Liten, men viktig støtte

– Selv om Verdens Beste bare får 70.000 kroner i støtte har de færre bein å stå på enn TIFF. Barnefilmfestival er en smal satsing som det tar tid å bygge opp. Dette blir et avgjørende år på mange måter, sier Otte på telefon fra filmfestivalen i Cannes.

Festivalsjefen for Verdens Beste mener fremtiden står og faller på hva som skjer med festivalstøtten fra bransjeorganisasjonen Film & Kino. Støtten har vært finansiert gjennom DVD-salget, men etter at folk nesten har sluttet å kjøpe DVD, har inntektene uteblitt. Pengene har de siste årene kommet i form av ekstraordinære bevilgninger over statsbudsjettet.

– Vi trenger å få på plass en permanent ordning over statsbudsjettet sånn at Verdens Beste og andre festivaler sikres en grunninntekt fra det offentlige. 70.000 kroner er mye for en festival med et lite budsjett, og er viktig som en del av grunnfinansieringen for festivalen, sier Endre Lund Eriksen.

Ingen panikk

– Hva skjer uten støtten?

– Da står vi i fare for at vi ikke kan arrangere Verdens Beste. Støtten vil avgjøre om vi får det til, rett og slett.

Marth Otte mener filmformidling, som skjer i regi av cinematekene, filmklubbene og festivalene, ble forsømt i forrige filmmelding. I juni legger regjeringen fram en ny filmmelding. Hun håper formidlingsaspektet forankres bedre.

– Det er ingen grunn til panikk, men vi er i en kritisk fase. Vi har hatt møter med kulturministeren, statssekretærer og administrasjon, men de vil ikke forplikte seg på noe før meldingen er ferdig. De lover ingenting, men har lyttet til oss. Det blir spennende å se hvor mye ansvar de tar og hvor mye penger de setter av til filmformidling.

Håper på fast støtte

Norges fem største filmfestivaler møtes torsdag under Cannes-festivalen for å komme med et felles utspill til filmmeldinga.

– Vi vil komme med et felles utspill om festivalstøtten, med adresse til Kulturdepartementet. Nok en gang skal vi hamre budskapet godt inn, sier Marta Otte.

Verdens Beste-sjefen håper stortingspolitikerne finner en løsning sånn at festivalstøtten fortsetter.

– Jeg har godt håp om partiene på Stortinget seg verdien av festivalene og fortsatt gir støtte, som har vært gjort de to siste årene. Jeg håper vi kan få på plass en varig ordning som gjør at festivalene blir sikret en grunnstøtte også fremover.