Finanskomiteen godkjente mer penger til Stortingets byggeprosjekt

foto