Det er jevnt med anslaget for arbeidsledigheten i 2022, mens ledigheten i 2021 endte på 3,1 prosent, viser nøkkeltallene i årets statsbudsjett.

Den lave ledigheten ventes til tross for at den økonomiske veksten ventes å avta. Mange arbeidsgivere vil fortsatt ha problemer med å finne arbeidskraft.