Flomvarsel på gult nivå: – Tilsvarer en flom som forekommer annethvert år

foto