Det viser foreløpige tall fra strømbørsen Nord Pool.

I Midt-Norge blir prisen 46,1 øre per kWh på sitt høyeste, og i Nord-Norge blir den 20,03 øre. Regjeringen innførte fra 1. september en strømstøtteordning som dekker 90 prosent av prisen over 70 øre per kWh, som regnes ut fra snittprisen på strøm per måned for hvert område. Ser man bort fra støtten men inkluderer merverdiavgift (25 prosent), forbruksavgift (15,41 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville landets høyeste makspris vært på 1,77 kroner. I Nord-Norge er det ingen moms, og i Nord-Troms og Finnmark er det heller ingen forbruksavgift.

En kilowattime tilsvarer strømbruk på én kilowatt over én time. En dusj på ti minutter bruker i snitt rundt 4,5 kWh, men det avhenger av temperatur og hvor mye vann dusjhodet leverer.

Snittprisen i landet vil tirsdag ligge på 53,1 øre per kWh. Det er 45,6 øre lavere enn på mandag og 7,06 øre høyere enn samme dag i fjor. Den høyeste døgnprisen på strøm tirsdag finner vi i Sørøst-, Sørvest- og Vest-Norge på 72,4 øre per kWh. Deretter kommer Midt-Norge med en døgnpris på 30,2 øre og Nord-Norge med en døgnpris på 18,1 øre.

Den laveste kWh-prisen tirsdag blir mellom klokken 23 og 00 i Nord- og Midt-Norge, da på 17,04 øre. Prisen per kWh blir på sitt laveste i Sørøst-, Sørvest- og Vest-Norge 29,4 øre.

Søndag var maks- og minstepris i landet på henholdsvis 1,82 kroner per kWh og 18,3 øre per kWh. Samme dag i fjor var den på 89,03 øre per kWh og 10,5 øre per kWh.

Prisene som legges fram av Nord Pool for neste dag, er foreløpige, og små prisjusteringer kan bli gjort i ettertid.