– Foreløpig enighet om sentrale deler av atomavtale

foto