Under halvparten av Kirkens medlemmer er kristne

foto