Nye eksplosjoner i Nagorno-Karabakhs viktigste by

foto