Barnetoget er avlyst, men korpsene kan spille på 17. mai i Stavanger

foto