UNNs styreleder og direktør svarer på Breivika-kritikken – avviser ikke salg av Åsgård-tomta

foto
KAN SELGES FOR Å SKAFFE EGENKAPITAL: UNN avdeling Åsgård kan sto tom i 2027, som følge av styrevedtaket om at rus- og psykiatritilbudet flyttes til Breivika. Foto: Pressefoto