MDG går inn for nasjonalt forbud mot gassballonger på 17. mai

foto