EU-kommisjonen insisterer på styrket mandat for Acer