FHI kaller inn til pressekonferanse om koronaviruset

foto