Anmeldelse mot tidligere polititopp i Oslo henlagt