VG: Han er leder i det landsdekkende Foreldreutvalget i grunnskolen, og bor i Tromsø. Skolene der er blant de mange som gir elevene ni ukers skoleferie i sommer – fra 22. juni til 22. august.

Det kan høres fristende ut. Men har utvilsomt en bakside, mener Chramer.

– Ni ukers sommerferie sett fra et foreldreperspektiv er et logistisk mareritt. Det skal godt gjøres å dekke opp åtte uker, nå får veldig mange foreldre en ekstra bekymring, sier Chramer til VG.

Han forutsetter at Oslo kommune, Tromsø og andre kommuner som har lagt opp til ni uker ferie har gjort en vurdering på forhånd. Og at de har utvidet fritidstilbudene sine ettersom ferien utvides.

FIREBARNSFAR: Marius Chramer fra Tromsø er leder i det landsdekkende Foreldreutvalget i grunnskolen (FUG). Hjemkommunen er en av flere som har ni ukers sommerferie for skoleelevene i år. Foto: Tom Benjaminsen

Et hovedproblem for mange foreldre er at det er vanskelig å matche egne ferie- og jobbdager med tilsyn og aktivitetstilbud til barna.

For mange familier blir dette en svært krevende øvelse, spesielt med ni ukers skoleferie, mener FUG-lederen.

– For noen blir ferien en uløselig ligning. Det er ikke alle som har to foreldre, besteforeldre eller annen type nettverk som kan trå til i travle perioder. Det er heller ikke alle som har fleksible arbeidsgivere som gjør det mulig at en voksen følger opp barna, minner Chramer om.

De fleste foreldre er prisgitt at kommunen har gode tilbud.

– Men vi vet at det alltid er noen som faller utenfor, sier han.

FERIESTART: Mot slutten av kommende uke starter sommerferien for mange av elevene i norsk skole. SFO (skolefritidsordningen) eller AKS (aktivitetsskolen) for 1. til og med 4. klasse tar stort sett ferie først ferie rundt 1. juli – med oppstart cirka 1. august. Foto: NTB

Flere, blant andre Unicef, har pekt på at lang sommerferie bidrar til å øke forskjellene blant barn, fordi mange ikke har noe tilbud eller feriereiser i hele- eller deler av ferien.

Chramer er spesielt bekymret for de familiene som har minst å rutte med.

– Ikke alle assosierer ferie med glede. Det er ingen tvil om at de som har minst kommer verst ut av det. En uke ekstra uten innhold gjør det ikke enklere å sitte i klasserommet når alle forteller om hva de har gjort, sier han.

– Ni uker er lenge

FUG-lederen minner om at under corona-perioden var det mye snakk om de sårbare barna.

– Mange har pekt på mange unger har vært sårbare i ferier tidligere også, uten at det har fått så mye oppmerksomhet da. Ni uker er lenge å gå dag ut og dag inn i en krevende livssituasjon, sier Chramer.

SKOLESTART: Utdanningsdirektør Marthe Gerhardsen i Oslo og Jonas Gahr Støre sammen med elever under skolestart høsten 2020, i Støres gamle skolegård på Slemdal skole i Oslo. Foto: Mattis Sandblad / VG

I Utdanningsetaten i Oslo kommune ble det gjort en helhetsvurdering som endte opp med ni ukers sommerferie.

– Vi har forståelse for at dette skaper logistikkutfordringer for mange familier, men av flere grunner ble det slik i år. Vi har 190 skoledager i året og dersom ferien hadde vært åtte uker, måtte vi ha innført fridager på andre tidspunkt, skriver divisjonsdirektør Marianne Mette Stenberg i en e-post.

VG får referert hva som inngikk i denne helhetsvurderingen:

Både skoleårets lengde, tidspunktet for fellessensuren fastlagt av Utdanningsdirektoratet og plasseringen av helligdager talte med, ifølge Utdanningsetaten.

– Ekstra utfordrende sosialt skille

Oppvekstbyråd i Oslo, Sunniva Holmås Eidsvoll (SV), henviser VGs spørsmål til administrasjonen, som har ansvar for «skoleruta» – kalenderen for skoledager og ferie-/fridager.

– Hva tenker dere om kritikken mot at en så lang sommerferie virker forsterkende på de sosiale skillene blant familier med barn i Osloskolen?

– Vi vet at de sosiale skillene kan være ekstra utfordrende i sommerferien. Derfor er vi opptatte av å nå elever i levekårsutsatte områder og særlig sårbare barn med tilbudet vi har i sommer, svarer divisjonsdirektør Stenberg.

Hun legger til at det totale tilbudet til elevene i Osloskolen aldri har vært større i sommerferien med Sommerskolen, lokale sommertilbud (over 23700 plasser) og gratis kjernetid i AKS.

Samtidig er det ingen tilbud i juli, går det fem av Utdanningsetatens oversikt.

FERIETILBUD: Hege Bae Nyholt avbildet i en pause på Stortinget sammen med Rødt-leder Bjørnar Moxnes. Hun understreker at hun selv skal ha fire uker ferie i sommer – og får utfordringer med logistikken, selv om Stortinget formelt avslutter vårsesjonen 17. juni – og ikke starter høstsesjonen før i oktober. Foto: Eirik Røsvik / VG

Leder Hege Bae Nyholt (R) i Stortingets utdanningskomité, har selv barn i Trondheim som er akkurat for gamle til SFO-tilbudet fra 1. til og med 4. klasse.

Hun ser at det er krevende for mange at barna ikke skal gå helt på «selvstyr» mens foreldrene er på jobb.

– Jeg skjønner godt at dette er utfordrende for mange. Sommerferien forsterker på flere måter forskjellene mellom barn og familier i Norge. Noen er alltid hjemme i feriene. Andre drar til Disney World i Florida og Frankrike. Derfor er det viktig at kommunene tar sine ferietilbud på alvor, sier hun.