Med litt hjelp fra pappa, ble Våroppvisningen en suksess

foto