Nav-direktøren: – Nå er det virkelig arbeidstakers marked

foto