Avlyser festivalforestilling: – Ikke gjennomførbart med nåværende reglement