Det tegner til å bli et bra lakseår i Målselva — men her var det dårlig bett