Nedleggelsen av Sjøheimevernet i 2017 var svært omstridt både politisk og blant folk i Forsvaret. Høyre, Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet sikret flertall for beslutningen da langtidsplanen for Forsvaret ble behandlet dette året. Senterpartiet var sterkt imot og kalte nedleggelsen «forkastelig».

Rødt mente også at beslutningen var helt feil, og nå vil partiet ha omkamp. Partileder Bjørnar Moxnes har nylig besøkt flere av landets største forsvarsbaser, og han sitter igjen med et klart inntrykk av at folk i Forsvaret ønsker å få Sjøheimevernet tilbake, skriver Dagsavisen.

– Norges langstrakte kyst ligger nærmest åpen. Det er et stort behov for flere ører og øyne langs hele kysten, og mannskap til å sikre viktige objekter som gassanlegg. Hvis vi reetablerer Sjøheimevernet, får vi inn tusenvis av folk med lokalkunnskap om kysten – en helt uvurderlig ressurs for forsvaret av landet, sier Moxnes.

Han mener «sabotasjen utenfor Bornholm» i Østersjøen viser at det er på høy tid å revurdere vedtaket.

– Den norske olje- og gassinfrastrukturen regnes nå som et av de største sabotasjemålene i verden. Tidligere hadde vi en moderne, kostnadseffektiv mobiliseringsstyrke som trygget kysten vår. For 80 millioner i året kunne man mobilisere 130 fartøy og 2000 soldater, i tillegg til 63 kystmeldeposter, fire dykkertropper, fire bordingstropper og 34 visitasjonsteam, sier Rødt-lederen.