Kraftig fall i industriproduksjon og varehandel i USA

foto