84.000 har vært arbeidssøkere siden koronastarten

foto