Koronatest kreves på den fransk-britiske grensa

foto