Nicolai Tangen: – Jeg vil kun ha én hatt, og det er oljefondshatten