Advokater skeptiske til Aker BPs massetesting av offshoreansatte

foto