Nær 6.000 uttransportert hittil i år i henhold til smittevernloven

foto