Stortinget ber regjeringen gi bedre kompensasjon til pelsdyrbøndene

foto