Møtet ble mandag ettermiddag ble stengt for offentligheten med begrunnelsen i at politikerne skulle jobbe mot enighet rundt Tromsøpakken. I så måte ble det hevdet at møtet var et arbeidsmøte, ikke et politisk møte. Til stede på møtet var alle gruppelederne (foruten Frp), ordfører Kristin Røymo, samt Ragni Løkholm Ramberg (Ap) som er leder av byutviklingskomiteen og styringsleder i Transportnett Tromsø.

Som siste møtedeltaker var Tone Hammer som er ansatt i kommunens avdeling for byutvikling og er prosjektleder i Transportnett Tromsø.

– Jeg oppfattet møtet som et arbeidsmøte der politikerne stilte spørsmål rundt Tromsøpakken. Ordfører og Løkholm Ramberg bestilte så mer informasjon om pakkestørrelsen, sier Hammer, og utdyper:

– Bestillingen fra politikerne gikk ut på å få alternative pakker opp til vurdering, slik at totalprisen gikk ned. Politikerne ønsket å se hvor mye de får for ulike summer penger, og hvilke prosjekter som må ut av pakken om de ikke ønsker å bruke så mye penger, sier Hammer til iTromsø.

LES BAKGRUNN: Politikerne vil ikke ha vitner

Diskuterer 8 mrd.

Politikerne har i det lukkede møtet mandag bedt Hammer om å redegjøre for hvilke prosjekt som kan tas ut og hva konsekvensen er i kroner og øre.

Tromsøpakken var oppe til orientering i kommunestyret 15. juni. Da inneholdt den følgende prosjekter:

• Kommunedelplan for ny tverrforbindelse og ny forbindelse til Kvaløya (veivesenet)

• Kollektivprosjektet (Troms fylkeskommune)

• Sykkelstrategi

• Gåstrategi

• Trafikksikkerhet

• Parkeringsplan

• Miljø – støv, støy og klimagassutslipp og strategi for Uterom i Tromsø sentrum

• Kommunalt veinett

Transportnett Tromsø har anslått en kostnad på åtte milliarder kroner og en fordelingsnøkkel på 30 prosent til kollektivtransport, 24 til gang og sykkel, samt 45 prosent til vei. Halvparten av kostnaden skal finansieres med bompenger. Transportnettet er et samarbeid mellom kommunen, fylket og veivesenet.

– Unaturlig med åpenhet

Den politiske ledelsen i kommunen jobber nå for å skape størst mulig enighet blant byens partier, slik at Tromsøpakken kan vedtas smertefritt i desember.

– Ordføreren og styrelederen sa at de ønsket mer utredning til det neste møtet i den gruppa som møttes mandag. Slik jeg har forstått det skal dette inn i bompengesaken, men jeg oppfattet at utredningen skal tas opp i denne type gruppe, sier Hammer.

Ifølge ordfører Røymo og Løkholm Ramberg har det ikke gått ut en bestilling til kommuneadministrasjonen fra møtet. Begge erkjenner imidlertid at de har bedt om informasjon fra prosjektleder Hammer.

– Ingen bestilling er gått til administrasjonen. Gruppelederne arbeider aktivt for å komme fram til et politisk forlik. Dette er spørsmål om innledende samtaler politikerne imellom, og har ingenting med kommuneadministrasjonen å gjøre, sier Røymo.

Ordføreren poengterer at Transportnett Tromsø er en gruppe bestående av representanter for kommunen, fylket og veivesenet.

– Vi arbeider veldig bredt og stiller mange spørsmål om mange forhold knyttet til arbeidet som gjøres i Transportnett Tromsø. Vi må vite hva konsekvensene er. Hvilke veier får vi ikke bygd om vi ikke vil ta inn mer penger, for eksempel. En slik utredning er ikke ei bestilling til kommunen, men til Transportnett Tromsø, understreker Røymo.

Hun utelukker at kommunens administrasjon er involvert, og hevder samtidig at samlingen av gruppeledere ikke kan betraktes som et politisk organ.

– Vi er ikke et politisk organ. Vi gjør et innledende arbeid som forhåpentlig skal lede til et politisk forlik. Det betyr forhandlinger. De vil alltid foregå bak lukkede dører, sier Røymo.

– Hva med å åpne møtene for offentligheten?

– Det vil være helt unaturlig å gjennomføre forhandlinger i åpne møter, sier Røymo.

– Lang vei til forlik

Styringsleder for Transportnett Tromsø, arbeiderpartiets Ragni Løkholm Ramberg, besvarte tirsdag iTromsøs spørsmål per sms.

– Hva ble utfallet av det mye omtalte møtet i går (mandag)?

– Vi gikk grundig gjennom utredningen, diskuterte en del åpenbare utfordringer og vil fortsette samtalene med et felles mål om bredt forlik.

– Kan du si noe om bestillingen som gikk til administrasjonen?

– Ingen bestilling fra det møtet.

– Slik jeg har forstått det har du og ordfører bedt administrasjonen om å utrede konsekvensen av å redusere totalpakken. Informasjonen skal etter sigende brukes i fremtidige, lignende møter som i går.

– Vi stiller jo mange spørsmål om utredningen som er utført og kunnskapsgrunnlaget vi har, før vi treffer den type avgjørelser. Prosjektgruppen arbeider nå med pakken og handlingsprogram – altså hvilke tiltak i Transportnett Tromsø skal utføres når. Det arbeidet ønsker vi å holdes løpende orientert på.

– Får å klargjøre: Hvem skal treffe hvilke type avgjørelse?

– Kommunestyret, i desember. Håpet er at vi da klarer å inngå et bredt forlik.

– Jobber dere for at dette skal være avgjort før den formelle beslutningen skal tas i kommunestyret?

– Vi håper på å inngå et forlik. Veien dit er lang, og jeg vil ikke forskuttere noe, verken om prosessen eller innhold.

– Jobber dere med det som utgangspunkt (ref. mitt spørsmål)?

– Ikke utgangspunkt, ut over mål om bredt forlik.

– Skal arbeidet med å komme til enighet rundt prosjektet til 8 mrd. fortsatt foregå uten offentlighetens innsyn?

– Alt av faglige råd og utredninger er offentliggjort, også de foreløpige. Slik vil det også bli fremover.

– Spørsmålet gjelder arbeidet med å komme til enighet, altså møtene mellom gruppelederne.

– Det er ikke bestemt noe om videre prosess. Jeg er først og fremst glad for at så mange av de politiske partiene ønsker å jobbe i same regning.

– Vil det kalles inn til flere møter mellom gruppelederne angående saken?

–  Det er ikke innkalt, men invitert til møte fra ordfører. Om ordføreren vil invitere til flere møter kan ikke jeg forskuttere - men jeg håper og antar det.