Planforslaget, som omhandler at Eiendomsgruppen AS har sett for seg å bygge ei blokk med 50 ungdomsleiligheter på området, ble tidligere denne måneden behandlet i byutviklingskomiteen.

Der ble ikke detaljreguleringsplanen vedtatt, noe Høyre, Frp og Senterpartiet reagerte svært negativt på.

Også i dagens kommunestyre ble detaljreguleringsplanen avvist.

Les mer: Refses for avslag på ungdomsboliger(iTromsø Pluss)

Høyde og biladkomst

– I denne saken har ikke forslagsstiller blitt behandlet på den måten de skulle, og det er beklagelig. Det er imidlertid vårt ansvar å sørge for at en dårlig prosess ikke fører til et dårlig resultat, sier Ragni Løkholm Ramberg (Ap), som stemte for å avslå planen.

I byutviklingskomiteens innstilling til vedtak vises det til at det kom inn 16 merknader og et varsel om innsigelse under høringsrunden.

– Merknadene er i hovedsak rettet mot byggets høyde, samt biladkomst, heter det i anbefalingen som ble lagt fram for kommunestyrets representanter.

– Det bør utarbeides et nytt planforslag med et større geografisk omfang. Administrasjonen tilrår at det legges vekt på en mer oppbrutt og variert bygningsstruktur for planområdet og arealene omkring, foreslår komiteen videre, og understreker at en ny kommunedelplan for Stakkevollveien er under utarbeidelse.

Les mer: Vil bygge 50 ungdomsleiligheter

Ville vedta

Høyre, Frp, Venstre, Senterpartiet og KrF foreslo på sin side å godkjenne planen, på tvers av administrasjonens ønske.

– Når man ser på hvordan vi skal omdanne Stakkevollveien, så er dette prosjektet innenfor gjeldende vedtatt kommunedelplan. Hvis man ser på utviklingen vil dette området bli en del av et utvidet sentrum, og dette er en type sentrumsbebyggelse vi bør kunne ha her i byen. Man stanser utviklingen på Stakkevollveien ved å stemme ned denne planen, sier Hilmarsen.

Planen ble avvist i kommunestyret mot 16 stemmer.