– Vi mobiliserer i forhold til Kulturdepartementet, for at de husker oss når statsbudsjettet for 2015 lages, sier festival – og programsjef Martha Otte i Tromsø Internasjonale Filmfestival (TIFF).

Mer til konkurrentene

TIFF har fått 1,45 millioner kroner for 2014 fra bransjeorganisasjonen Film & Kino.

Nedgangen i dvd-salget har de siste årene ført til færre kroner til fordeling til festivalene fordi pengene kom i form av en avgift på hver solgte dvd.

TIFFs konkurrenter, Den norske filmfestivalen i Haugesund (3,1 mill.), Kosmorama i Trondheim (1,55 mill.) og BIFF i Bergen (1 mill.), får også sin del av festivalkaka. Otte er kritisk til at Trondheim og Haugesund får så stor andel.

– Film & Kino har valgt å støtte Kanonprisen, som Kosmorama deler ut, og Amandapris-utdelingen i Haugesund. Vi har alltid vært kritiske til å bruke penger fra festivalstøtten til filmpriser. Vi håper det blir en endring i dette når en langsiktig løsning kommer på plass, sier hun.

Festivalsamarbeid

Det til tross, nå samarbeider TIFF med de andre filmfestivalene for å danne en uformell sammenslutning av festivaler. De jobber for å få til et møte med kulturminister Thorhild Widvey (H) om festivalene fremtid.

– Nå jobber festivalene sammen for å øke forståelsen for å profesjonalisere festivalene og sikre mangfold. Vi er ganske spente på hva som skjer i forhold til neste års statsbudsjett. Det må også være plass til nisjefestivaler som Stumfilmdager, Skeive Filmer og Animasjonsfestival. Vi får ros fra Kulturdepartementet for å tenke helhetlig. Departementet må finne plass på statsbudsjettet for filmfestivalene, slik at vi kan løsrives fra Film & Kino, sier Martha Otte.

God stemning

Det er Stiftelsen TIFF som både drifter filmfestivalen, Verdensteatret kino (Cinemateket), Verdens Beste — Tromsø Barnefilmfestival og Stumfilmdager. I tillegg til TIFF-støtten fra Film & Kino har Cinemateket fått 720.000 kroner, Verdens Beste 70.000 kroner og Stumfilmdager 100.000 kroner.

– Det var god stemning da vi hadde møte med kulturministeren under TIFF, men vi har ikke fått konkrete signaler om hvilken vei det går. Festivalstøtten må ikke være konjunkturavhengig, derfor er inntekter fra dvd-salget ikke veien å gå. Det endelige regnskapet for årets festival er ennå ikke avsluttet, men jeg har en god følelse, sier festivalsjefen.

Den 25. utgaven av TIFF arrangeres 12. til 18.januar 2015.