– Det er en plan som er ferdig behandlet som må ut på offentlig høring. Etter at dette er gjennomført – og planene er politisk godkjente – vil det være opp til tiltakshaver å sette i gang arbeidet, sier byråd for byutvikling, Ragni Løkholm Ramberg (Arbeiderpartiet).

Det er Tromsø Parkering som er tiltakshaver, og der sier direktør Tore Harry Paulsen at han er glad for at saken nå legges ut.

400 Mill. kr

– Vi må avvente til alle godkjenninger er gitt, men deretter kan vi gå i gang med arbeidet, sier han.

Ifølge Paulsen er de 960 nye parkeringsplassene beregnet å koste 400 millioner kroner.

Byrådet vil trolig vedta å legge ut reguleringsplan for utvidelsen av dagens parkeringsanlegg sørover i neste uke. Sammenlignet med nåværende anlegg er det snakk om en tilnærmet fordobling av arealet.

Venter på godkjenning

Paulsen sier at det er flere ting som må på plass før man kan starte det praktiske arbeidet med å bygge nytt anlegg.

Dersom byrådet vedtar å legge ut planen, vil den først ligge ute til offentlig høring i seks uker. Deretter vil saken bli behandlet av byrådet og de andre politiske organene som skal uttale seg.

– Når det er ferdig vil vi sette i gang et forprosjekt der vi skal se på både de tekniske og økonomiske utfordringene vi må løse, sier Paulsen.

Sørover i fjellet

Den nye delen av parkeringsanlegget vil – enkelt fortalt – bli et speilbilde av dagens anlegg. Det vil være tverrstilte parkeringshaller langs en trase som går parallelt med Sentrumstangenten sørover.

I forbindelse med forprosjektet vil det bli gjennomført en markedsundersøkelse om hvor vidt folk ønsker og trenger underjordiske parkeringsplasser.

– Vi må se på om vi kan få inntekter nok til å utvide. Selv om det legges opp til å bli færre overflateparkeringer i sentrum så blir det ikke fler parkeringsplasser totalt for oss, sier Paulsen.

Om alt faller på plass – politisk, teknisk og økonomisk – tror Paulsen at det nye anlegget kan være klart til åpning i 2018.

foto
VIL UTVIDE: Tore Harry Paulsen i Tromsø Parkering vil utvide tunnelanlegget med 960 nye plasser. Foto: Ronald Johansen
foto
LEGGER FRAM: Byråd for byutvikling, Ragni Løkholm Ramberg, vil fremme reguleringsplan for utvidet tunnelanlegg.