Kommunen har bidratt med 300.000 kroner årlig i driftstilskudd, men for ett år siden ble avtalen sagt opp, med virkning fra 1. Januar 2015.

– Beløpet er ikke så stort, men for oss er det mye penger siden vi har et lite budsjett. Vi er en stor turistattraksjon i byen, med få antall ansatte, sier daglig leder Lena Aarekol ved Polarmuseet, som er en del av Tromsø Museum Universitetsmuseet.

Fylket øker

Nå må Polarmuseet bruke tid på å skrive søknader for å konkurrere med andre tiltak når kommunale kulturmidler utlyses.

– Vi klarer å drifte uten det kommunale tilskuddet, men vi trenger ekstra inntekter for å kunne lage nye utstillinger, til vedlikehold og ekstra-arrangementene vi lager for folk i byen, som er gratis.

Mens kommunen har kuttet sitt driftstilskudd har Troms fylkeskommune økt sitt de senere årene.

– Vi får 949.000 kroner fra fylkeskommunen. De har opprettholdt og til dels økt tilskuddet. Det er vi veldig glade for.

Åpent hele jula

Polarmuseet kan imidlertid glede seg over rekordtilstrømning av besøkende i år. Allerede 2. november hadde museet hatt like mange besøkende som hele 2013. Ved utgangen av november hadde Polarmuseet 52.494 besøkende, inkludert 7.716 på MS «Polstjerna». For museet betyr det en økning på 10,7 prosent, mens «Polstjerna» økte sitt besøk med 23,1 prosent.

– Vi kommer til å passere 55.000 besøkende i år. Vi har satt ny rekord i antall besøkende på selve Polarmuseet, medregnet "Polstjerna", sier Aarekol.

Billettsalget utgjør cirka 1,4 millioner kroner av museets inntekter, som er en betydelig del av totalbudsjettet.

– Økt besøk gir økte inntekter. Vi har veldig godt turistbesøk, spesielt fra folk som oppsøker oss på egen hånd. I år kommer vi til å ha åpent hele jula for første gang, både julaften og 1. juledag. Det gjør vi på grunn av alle som kommer til Tromsø i forbindelse med nordlysturismen, men også som et tilbud til lokalbefolkningen.

Stor elevøkning

Aarekol gleder seg spesielt over at antall skoleelever som har benyttet seg av Polarmuseets undervisningsopplegg har økt med hele 57,4 prosent.

– Det er veldig hyggelig. Kaivandringen, med besøk på Polstjerna og Polarmuseet, har vært veldig populær. Her får elevene vite mer om Tromsø som Porten til ishavet og den betydning byen har hatt, sier Lena Aarekol.

18. januar åpner museet ny utstilling med tittelen «Polarnatt. Lys og liv i mulm og mørke», i samarbeid med Instiutt for Arktisk biologi ved UiT og UNIS.