Politimester: Lav terskel for å bortvise Odins soldater

foto