– Alt ligger til rette for økte boligpriser i lang tid