Kraftig vekst i økonomiske tap etter naturkatastrofer

foto