Sist det ble satt i gang et spleiselag kunne ikke brannvesenet ta imot pengene. Det kan de nå

foto