Arktisk jernbaneforum hadde torsdag et møte med partikollega, tidligere Kautokeino-ordfører og nåværende statssekretær for samferdselsdepartementet, John Vasara (Ap).

Statssekretæren fortalte på møtet at regjeringen har bestilt en «fullverdig konseptvalgutredning» (KVU) av Nord-Norgebanen, «med mål om at det vil føre til realisering» av jernbane.

– Vi skal nå jobbe videre for at våre synspunkter og perspektiver tas med i det videre arbeidet mot realisering av Nord-Norgebanen, sier fylkesråd for samferdsel, Agnete Masternes Hanssen (Ap), til iTromsø.

Fylkesråd Hanssen er fornøyd med møtet, og oppfattet Vasara dithen at prosjektet er viktig for regjeringen.

NY UTREDNING: Agnete Masternes Hanssen møtte statssekretær Johan Vasara (t.h.). Hanssen tror at den kommende konseptvalgutredningen vil føre landet ett steg nærmere realiseringen av jernbanestrekningen. Foto: Agnete Masternes Hanssen/Privat

– Endelig et tydelig mandat

Samferdselsdepartementet har nå gitt Jernbanedirektoratet i oppdrag å gjennomføre en konseptvalgutredning om Nord-Norgebanen. Direktoratet skal utrede konseptuelle jernbaneløsninger mellom Fauske og Tromsø.

Statssekretær Johan Vasara sier at han etter møte er glad for at utredningen er et faktum.

– Det er bra vi har kommet i gang, og jeg er glad for at vi endelig har fått ut et tydelig mandat for utredningen, sier Vasara i en pressemelding.

Blir latterliggjort

Ap-politiker Hanssen mener regjeringen med dette tar prosjektet på seriøst.

– Vi har blitt latterliggjort for dette prosjektet før, og det er fantastisk å se at statssekretæren tar det på alvor. Vi trenger en samfunnsdebatt angående Nord-Norgebanen uten å bli kalt naive nordlendinger.

I en pressemelding fra Troms og Finnmark fylkeskommune kommer det fram at utredningen skal ligge til grunn for arbeidet med kommende Nasjonal transportplan som vedtas i 2025.

– Det er viktig at vi i nord har en felles stemme for å pushe på en realisering av Nord-Norgebanen, og det er nettopp det Arktisk jernbaneforum skal gjøre, sier Agnete Masternes Hanssen (Ap).

En mer attraktiv landsdel

Fylkesråden benytter anledningen til å snakke frempå om Nord-Norgebanen.

– En slik bane vil være et strategisk prosjekt som vil bedre infrastrukturen i landsdelen og landet generelt, noe som er viktig for miljøet, næringen, forsvaret og beredskapen, sier Hanssen.

Hun tror også jernbanen vil være med på å gjøre utkantstrøkene mer attraktive ettersom landsdelen knyttes mer sammen, både for bedrifter og landsdelens befolkning.