Firedobling av antall straffedømte i psykiatrien: – Vi kunne forhindret straffbar kriminalitet om helsevesenet hadde kommet inn før oss, sier førstestatsadvokaten