i tre bind beskrives og analyseres en lang rekke sider ved krigen og okkupasjonen som ikke tidligere har vært presentert samlet for offentligheten, heter det fra forlaget bak, som er Orkana Akademisk.

Ikke siden «Norge i krig» utkom på 1980-tallet har det ifølge omtalen vært utgitt et så stort bokverk om krig og okkupasjon i Norge. I tre bind beskrives og analyseres en lang rekke sider ved krigen og okkupasjonen som ikke tidligere har vært presentert samlet for offentligheten. I alt har 32 forfattere, majoriteten historikere, har bidratt.

Bind én heter «Overfall og okkupasjon» og omhandler sikkerhets- og krigspolitikk, militære forhold, militær motstand, tysk okkupasjonsadministrasjon og norsk nazistyre fra 1940 til sommeren 1944.

«En annerledes hverdag» er tittelen på bind to, som tar opp hele krigsperioden og omhandler okkupasjonsregimets tilstedeværelse og politikk, hverdagsliv og ulike former for tilpasning til okkupasjonen, sivil motstand, kollaborasjon og utsatte folkegrupper.

Tredje bind heter «Kampen om frihet», starter sommeren 1944, og tar opp den krigspolitiske utviklingen, tvangsevakuering, sikkerhetspolitikk og militære forhold, så vel som frigjøring og gjenreisning, formidling av menneskelige erfaringer og minnehistorie.

Lanseringen skjer lørdag 15. oktober i Tromsø, med flere arrangementer andre steder i landsdelen senere.