To tredeler er positive til at Norge sender våpen til Ukraina. Støtten er bred i alle aldersgrupper og uavhengig av partitilhørighet, viser undersøkelsen Respons Analyse har gjennomført for Tankesmien Agenda.

En tilsvarende undersøkelse i Tyskland viser også at et flertall fortsatt vil støtte Ukraina selv om det betyr høyere energipriser, men her er det store variasjoner blant ulike velgergrupper.

– Også i Norge varierer støtten noe langs det politiske spekteret, men hovedfunnet er at støtten er bred i alle velgergrupper. Det er et annet bilde enn det vi ser i Tyskland hvor særlig velgerne på ytre høyre er skeptiske til å hjelpe Ukraina, sier fagsjef Andreas C. Halse i Tankesmien Agenda.