Torsdagens snittpris per kWh er 5,6 øre høyere enn onsdag og 45,6 øre høyere enn samme dag året før, viser tall fra strømbørsen Nord Pools nettsider.

Dersom snittprisen i Nord-Norge for hele april endte på 59,2 øre, ville det ikke blitt utbetalt strømstøtte, siden støtten kun gjelder for prisen over 70 øre per kWh.

Maksprisen torsdag på 64,5 øre per kWh er mellom klokken 7 og 8 på morgenen. Den er 11,5 øre lavere enn onsdag og 49,8 øre høyere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer forbruksavgift (9,16 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Nord-Norge vært 74,7 øre.

I Nord-Norge er det ingen moms på strøm til husholdninger, og i Finnmark og Nord-Troms slipper husholdninger og offentlig forvaltning også å betale forbruksavgiften.

Minsteprisen blir på 56,9 øre per kWh mellom klokken 5 og 6 på natten og er den laveste i landet.