Utreder tap av statsborgerskap for fremmedkrigere

foto