Uavklart om syriafarer blir framstilt for varetekt